World Library  


Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Grondwet Koninkrijk der Nederlanden

Click here to view

Book Id: WPLBN0000700830
Format Type: PDF eBook
File Size: 107.23 KB.
Reproduction Date: 2005

Title: Grondwet Koninkrijk der Nederlanden  
Author:
Volume:
Language: Dutch
Subject: Literature, Literature & thought, Writing.
Collections: eBook.nl Collection
Historic
Publication Date:
Publisher: Nederlandse eBooks

Citation

APA MLA Chicago

Grondwet Koninkrijk der Nederlanden. (n.d.). Grondwet Koninkrijk der Nederlanden. Retrieved from http://worldlibrary.net/


Description
Nederlandse (Dutch) literature.

Excerpt
Hoofdstuk I: Grondrechten. Artikel 1 Beginsel van gelijkheid en non-discriminatie Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Artikel 2 Nederlanderschap: -- 1. De wet regelt wie Nederlander is. -- 2. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen. -- 3. Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven. -- 4. Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald. Artikel 2, vierde lid, treedt eerst na vijf jaren of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

 

Click To View

Additional Books


 • The Point of View (by )
 • The Pension Beaurepas (by )
 • The Patagonia (by )
 • The Papers (by )
 • The Papers (by )
 • The Middle Years (by )
 • The Marriages (by )
 • The Liar (by )
 • The Lesson of the Master (by )
 • The Jolly Corner (by )
 • The Great Good Place (by )
 • The Great Condition (by )
Scroll Left
Scroll Right

 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.