World Library  


Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Foundation ATR : Foundation of Armenian Theory of Relativity

By Nazaryan, Robert

Click here to view

Book Id: WPLBN0004450936
Format Type: PDF (eBook)
File Size: 17.36 MB.
Reproduction Date: 7/28/2016

Title: Foundation ATR : Foundation of Armenian Theory of Relativity  
Author: Nazaryan, Robert
Volume:
Language: Armenian
Subject: Non Fiction, Science, Armenian Theory of Relativity
Collections: Science, Authors Community, Most Popular Books in China
Historic
Publication Date:
2016
Publisher: Uniprint
Member Page: Robert Nazaryan

Citation

APA MLA Chicago

Nazaryan, R., & Nazaryan, H. (2016). Foundation ATR : Foundation of Armenian Theory of Relativity. Retrieved from http://worldlibrary.net/


Description
Հայկական Հարաբերականության Տեսությունը Նոր և Կուռ Մաթեմատիկական Տեսություն է Որովհետև Այն Բավարարում Է Նոր Տեսություն Կոչվելու Պայմաններին 1) Մեր ստեղծած տեսությունը նոր է որովհետև այն նոր է ստեղծվել (2007-2012թթ.) 2) Մեր ստեղծած տեսությունը չի հակասում հին և ավանդական տեսություններին 3) Հին և ավանդական հարաբերականության տեսությունը հանդիսանում է Հայկական Հարաբերականության Տեսության մի շատ մասնավոր դեպքը երբ s = 0 և g = -1 4) Հայկական Հարաբերականության Տեսության արտածած բոլոր բանաձևերը ունեն տիեզերական բնույթ և որոնք հանդիսանում են Բնության մաթեմատիկական ճշգրիտ արտապատկերումը (Philosophiae naturalis principia mathematica)։

 

Click To View

Additional Books


 • Iran For Dummies : Iran, Before The Bull... (by )
 • Tentoria (by )
 • Stories from the Archives of a Picture i... (by )
 • Oiwi Vol. 1 Volume 1 (by )
 • Mortaumal (by )
 • The Art of War : Sun Tzu (by )
 • Ai'Ai (by )
 • A Tale of Two Cities (by )
 • Learning the Code 
 • Survival Scenarios and Suggestions Volume 1 (by )
 • Attaining the Worlds Beyond (by )
 • Unidentified Aerial Phenomena in the UK ... Volume No. 55/2/00 (by )
Scroll Left
Scroll Right

 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.