World Library  Science


Works of Science are a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and predictions about the universe.

 
 • Cover Image

Les coûts et implications de notre demande d’énergie : une analyse...

By: Fritz Dufour, MBA, DESS

Ce livre est une analyse approfondie de la dynamique de l'énergie au 21ème siècle. Il examine les risques présentés par les sources d'énergie non renouvelables telles que les combustibles fossiles en accordant une attention particulière à leur plus grande implication: le changement climatique et en considérant certains aspects fondamentaux mais importants de l'énergie tels que les formes, la conservation, la mesure et la distribution . Dans ce livre, Fritz Dufour examine...

Aujourd'hui, le monde subit tout le poids d'une crise énergétique parce que nos ressources énergétiques constituent un défi mondial. De leur découverte, leur exploitation et leur stockage à leur distribution et leur utilisation, elles posent des risques et des menaces énormes à la fois pour notre santé et l'environnement. Le défi découle également des faits suivants: la technologie ne crée pas d'énergie, la transformation de l'énergie coûte cher et les transitions énergé...

Read More
 • Cover Image

The Costs and Implications of Our Demand for Energy : A Comparativ...

By: Fritz Dufour, MBA, DESS

This book is an in-depth analysis of the dynamics of energy in the 21st century. It looks at the risks presented by non-renewable energy sources such as fossil fuels by giving a special consideration to their single most implication: climate change and by considering some fundamental yet important aspects of energy such as its forms, conservation, measure, and distribution. In it, Fritz Dufour also dives deep into the economics of energy by analyzing important concepts s...

Today, the world is experiencing the full brunt of an energy crisis because our energy resources are a global challenge. From their discovery, their exploitation, and their storage to their distribution and their usage, they pose tremendous risks and threats both to our health and the environment. The challenge also stems from the facts that: technology does not create energy, transforming energy is expensive, and energy transitions – for example, switching from fossil f...

Read More
 • Cover Image

Illusion of Light

By: Cres Huang

Information can be in many forms. Radiation, light, particle, air, sound, radio, or print, just to name a few. In any form, it has to obey the fundamental principles of mass, energy, and motion. At any single frame of moment, there is only one physical location for any object and it's action to unfold. It is the progression of the universe we perceived it as arrow of time. Real event does not replay, however, it's radiations can be delivered as information to observers a...

We live in a totally immersed reality. Information can be augmented by environment as well as personal feeling. It is illusion if we can not distinguish reality and it's information.

Read More
 • Cover Image

Event and Information

By: Cres Huang

Our perception is the information of the physical events collected by our sensors. Observation is a special case of transportation of stream of packages of information. The order and interval of the arrival of signals would determine the perception of the observer. One important issue to consider is, not all packages are received by the observer. We can catch more packages with high-speed recorder, however, many mores are lost, not to mention there are packages of signa...

The issue is, sometime we can not separate the event and it's information, and even fooled by it.

Read More
 • Cover Image

The Making of Star and Solar System

By: Cres Huang

To me. the gravity of super-sized planet can trigger global nuclear reactions and become a star. The expelled particles embrace objects in it's path and create a space cyclone, solar system. Our Solar System is a cyclone powered by the vortex force of a single dominating star, the Sun, in weightless space. The Sun regulates the orbits and reduces the collision of all plants and alike within it's reach. The question is, would it be our second star if Jupiter got a chanc...

Isn't the Solar System resemblance of a cyclone powered by the vortex force of the Sun in weightless space?

Read More
 • Cover Image

The Science Behind Supernatural Powers

By: Shouvik K. Sarkar

This book is a research related book covering many topics that seems to be supernatural including gods powers and many other processes in the universe.

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Бъдещето, Volume Пета част - 127 страници.:...

By: Борис Балкх

Тук са описани човекът, съвременното и бъдещото обществено устройство, с техните предимства и недостатъци. В бъдещата Общинария няма да има: • Конституция и закони в днешния им вид. • Религии, идеологии, политики, партии и избори. • Банки и други финансови институции в днешния им вид. • Хазартни игри. • Синдикати и работодателски сдружения. • Съдебна система – адвокати, прокурори, съдии и нотариуси. • Администрация в днешния вид – чиновници, бюрократи. •...

В Общинарията, на човека трябва ясно и категорично да му се обясни, че той е просто само един биоробот, от когото обстоятелствата или нечия чужда воля, чрез "дресировка" могат да произведат светец или мерзавец, в зависимост от проекта. Оставен "свободен", извън някакъв проект, ненасочван, ненаправляван, той започва да преобразява света по свой образ и подобие, в своя угода. Ако всички са свободни в обществото, то се превръща в джунгла, където както знаем властва законът ...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Миналото, Volume Четвърта част - 124 страни...

By: Борис Балкх

Ако днес бъде описано някакво събитие, неговата истинност ще е 99 %. За събития преди сто години, истинността намалява примерно на 90%. За преди петстотин, хиляда, две хиляди години и т.н. процентите намаляват. Примерно 70, 40, 20, докато стигнат до два-три, които вече не се приемат за достоверни и събитието бива пренасочвано към митологията или религията и изчезва от историята. Затова, за достигане до истината за миналото трябва да се използват и други способи и све...

Забравата е закономерна причина за липсата на сведения за нашата древност, но има и други, не толкова естествени и не толкова чистоплътни причини за това. За съжаление, една от тях е съвременната историческа наука, която е постановила своите методологични правила, най-безумното от които е: "Има факт – има история!". Ужас! Та това е най-голямата цензурна стена, по-голяма и от китайската, скриваща, спираща, забраняваща не поход, а дори само бегъл поглед към собственото ни ...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Символите, Volume Трета част - 63 страници....

By: Борис Балкх

Всеки различен мироглед – учение, религия, митология, идеология си създава свой език – символика, в която заключва, закодира истината, не за да я скрие, а за да може някой някога да я разкрие, след като мирогледът – учението, религията, митологията се изгубят в превратностите на времето и събитията.

Думата Езотеризъм днес звучи тежко, мистично, демонично и отблъскващо, защото не се познава и се бърка с Окултизма, но аз ще се опитам да дам ясни примери и да отговоря на въпроса: Що е то Езотеризъм и има ли той почва у нас? Другото име на Езотеризма е Символизъм, а символите са два вида, знаци и звуци – зрителни и слухови.

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Истината, Volume Първа част - 79 страници.:...

By: Борис Балкх

В представата на учените за Вселената и нейните тайни съществуват бели петна, грешни заключения и неразрешими противоречия, главно заради трайно установеното разделение на Вселената на микро и макро и като следствие от това несъвместимост между класическите и съвременни научни теории в космологията, астрофизиката и физиката. Време е това безпътие да приключи.

Днес, религията и науката са като близнаци – религията вече не помни, а науката още не знае. Религията има своята Света троица – Отца и Сина и Светаго Духа. Когато попиташ „Какво е Бог?” ти се отговаря, че Бог е всичко видимо и невидимо, защото освен него не съществува нищо друго. Че той е в теб, извън теб и навсякъде. Съществувал е винаги и ще съществува вечно. И ако се замислиш ще стигнеш до извода, че има нещо което е Действителността и това нещо може да се нарече...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Предговор: Предговор

By: Борис Балкх

Древният мироглед, към който са принадлежали нашите прадеди, е в основата на всички значими древни и съвременни религии, на всички древни философски школи, явни и тайни учения. Името му е БАЛКХАРА. В него е вложено познанието на нашите деди за същността, изграждането, съществуването, преобразуването и разграждането на всичко във Вселената. Но до тайните му може да се достигне единствено чрез свещения език на древните българи – БХАДЖА. Той е строго фонетичен език от дваде...

БАЛКХАРА, е най-мощният мисловен тласък в човешката история, но с времето избледнява, а БХАДЖА се забравя, препокрити от множеството породени религии, митологии, езици и символи. Днес тях ги няма в обхвата на съвременното човешко познание, но в Индия, в този океан от религии, философски течения, митове, писмености и езици е останала голяма част от идеите на БАЛКХАРА и БХАДЖА, като ехо от онези славни времена, когато Идеализмът беше над всичко.

Read More
 • Cover Image

Read More
 • Cover Image

Read More
 • Cover Image

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Словото, Volume Втора част - 149 страници.:...

By: Борис Балкх

Единичните звуци, които могат да се произнесат ясно и отчетливо от нашия говорен апарат, са двадесет и два. На тази основа нашите деди са създали езика БХАДЖА, в чиито двадесет и два звука са закодирали двадесет и две висши понятия от мирогледа БАЛКХАРА, за същността и процесите във Вселената.

Езикът БХАДЖА, е в основата на санскрит, на латинския, на семитските, на туранските, както и на много от древните езици в Азия. Той е известен от древността в Индия, като Балхика Бхаша. Поради своята значимост, по-късно личното му име – БХАДЖА, става нарицателно, за говорим език въобще, а днес е известен и като: бхача, бхаша, бача, баша, сандхйя бхаша или санкхйя баша. Но аз не искам да вярвам, искам да знам! Учудваща е лекотата, с която световната на...

Read More
 • Cover Image

Read More
 • Cover Image

Read More
 • Cover Image

Cosmology in Vedanta - The Physics Correlation

By: Chakkupurayil Radhakrishnan

Exploring the secrets of the Universe as far as physics can go, and even beyond.. Along with its Vedantic integration. This book is has two sections. The first section is a work in physics which presents an in-depth exploration of Avyakta - the hidden metaphysical reality behind the apparent universe - through scientific study. A condensed version of this part has been published in the Prespacetime Journal Vol 7 Issue 16 on 08/01/2017, titled "Avyakta" The Fabric of S...

Read More
 • Cover Image

A Philosophical Reproach To Climate Change : A Tool To Teach Heat ...

By: Luisiana Xavier Cundin

A former mathematical physicist, who is both experienced in theory and experimental science--working for both the U.S. Navy and U.S. Air Force--provides a scathing investigation into the fundamental premise supporting belief in Climate Change. Analysis proves a frequent blunder made in thermodynamics, common to both children and history, where heat is wrongly perceived a "thing" and imbued with associative properties. This common misconception about heat and how it works...

It is indeed a rare occurrence to encounter so grave a philosophy as occasioned by Climate Change, especially, within our Science; but, to be afforded an opportunity, so fortuitous, to enable overturning accepted theory is even rarer still. If one should allay, if only momentarily, hysteria conjured up by those more dire prognostications of this rather dreary eschatology, one should find their intellect free to reckon with a rather foolish error. There, at the heart of t...

Read More
 • Cover Image

Anatomy of Radiation And Propagation

By: Cres Huang

We hear the word radiation often. We see waves revealed by water, and air wave above hot surface. We feel the air (wind) and hear it's motion (sound), even see the supersonic shack wave of air. How particle, wave, radiant energy, or EMR is different from perceivable world in our day to day life? Shouldn't there be fundamental principles that governing the action of matter and it's interaction with it's environment?

Oscillating piano string with hummer, it makes sound and heat. Dust or water droplets on th string will be shook off. Oscillating it with electricity, it produces heat and light. Particles are radiated when oscillated in high energy. Certainly, the structure of the string will not survive long in such intense. Comparing to what the Sun is doing, do you see the similarity? Isn't the Sun is oscillating at the intense of destruction?

Read More
 
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 21 - 40 of 175 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.